Historiek


 

Volgende tekst werd gevonden in: “Advertentieblad van Lier” jaargang 1842

 

KERMIS VAN BOUCHOUT

Ter gelegenheid der groote Kermis zal er op Dynsdag eerstkomende, 4 oktober 1842, ten 
gehuchte genaemd: de Boschhoek, onderhorigheid derzelfde gemeente, op het uer des
middags uitgaen een praeltrein of ommegang, bestaende uit eene reuzenfamilie, triomf-
wagens, allerlei zinnebeelden te paard, in een woord al hetgeen de aendacht der vreem-
delingen zal waerdig zijn.
Deze stoet zal ten vijf ure des avonds weder inkomen.

Deze tekst verscheen in het tijdschrift van de Heemkunde Kring “Het Speelhof” nr. 19 in december 1989.Blijkbaar ging er al heel vroeg een stoet uit in de Boshoek.

 

Enkele geschiedkundige feiten op een rijtje:


- 1845, 23 juni: Van Tichelt, burgemeester van de Boshoek
-

- 1921: vermelding van 4 cafés in de Boshoek:
- In de Ekster, bij August van Hoof
- In den Hond zijn Gat, bij Jos Aerts


- In het Jeugdig Groen, bij Louis Verhaegen
- In de Rijger, bij Frans Van Hoof


-1925, 3 nov: Schuppenboer, Boschhoek - .... verzoekt voetstappen aan te wenden om voor hunne
maatschappij den titel van      Koninklijk te bekomen.
Daar deze afvaardiging geen geschriften kan voorleggen aangaande den ouderdom dezer 
Maatschappij,  roepen zij de getuigenis in van Peer Heulens, thans verblijvende te Vremde 
En van Van Rooten Helle, die verklaren dat zij deze  maatschappij reeds meer dan zestig 
Jaar weten bestaan.
Het college beloofd de noodige stappen te doen.... .


- 1940: café In den Hond (Boshoek 312) sluit na 350 jaar de dorstigen te hebben gelaafd


- 1945, sept: vermelding van fanfare “’t Zal wel gaan” van de Boschhoek


- 1955, 11 juni: Boshoekkermis – verkiezing Miss Boshoekkermis – vertoning van de film: 
De Boshoek in het verleden


- 1965, 13 juni: rondgang van de Boshoekse reus (= Jef Tuub ?)


- 1966, 12 juni: het Feestcomiteit Boshoek Vooruit heeft het aangedurfd een stoet in te richten met 
als moto: Boshoek Vroeger en        Nu, onder de naam Narrenstoet
- 1979, juni: viering 25-jarig jubileum van Jef Van Hoof als burgervader van de BoshoekOok vroeger zat er leven in de Boshoek, en werd de basis gelegd van het huidige feestgebeuren en de Narrenklub vzw.


Hoe is het allemaal begonnen?Kermis vieren werd al vele jaren gedaan, maar een stoet dat was wat anders. 
Het is begonnen met bijna niets, amper een hamer en een kromme verroeste nagel die eerst nog moet rechtgeslagen worden... , 
dat was de allereerste begin periode.
Tot voor 1965 werd al zo’n 5-tal jaren een “verklede koers” gereden waaraan alle mensen van den Boshoek meereden.
Er was een degelijke “combine” want er werd op voorhand afgesproken wie er zo winnen.
 Maar daaruit volgde dat de fietsen meer en meer een versierd uitzicht gingen krijgen en werden “gepaleerd” met allerlei wimpels.
 Stilaan groeide de idee naar de formule van een stoet.
 De koppen werden bijeengestoken en Gerard Vollebergh, de filosoof van de Boshoek, werd de eerste feestleider. Dit was in 1965.

 Elke boreling krijgt een naam. En vermits het iets zot moest zijn, moest men niet lang nadenken: het werd “Narrenstoet”.
 De feitelijke stichters zijn Swa Lauwers, Gerard Vollebergh en Jef Van Hoof (burgemeester van de Boshoek).
De eerste stoet was er een om  nooit te vergeten. Iedereen deed mee, er was amper publieke belangstelling en met primitieve middelen werd er van wal gestoken langs de landelijke wegen van de Boshoek. De voornaamste wagens tijdens die eerste stoet waren deze die twee cafés uitbeelden: “in den hond zijn kont” en “In den hond zijn gat”. Dat eerste jaar deed ook “Jef Tuub” reeds mee,
 dat was de Boshoekse reus die reeds tijdens de verklede koersen van de partij was. 
Eén keer werd de reus niet gedragen maar voortgesleept omdat hij te versleten was om te dragen.
Bij de tweede Narrenstoet werd een fanfare ingehaald. 
Dat was Moed zet Bloed” van Lint die trouwens in bijna alle stoeten hebben meegeblazen tot 1993.

De voornaamste wagens uit de beginperiode zijn:


- Eerste bewoners van de Boshoek
- 3000 jaar voor Christus
- De Leeuw en de Witte van den Boshoek
- Sneeuwwitje
- Molen van Boechout
- Rubenswagen
- Fusie Boechout * Vremde
- Gemeentehuis en Zwembad
- Kempenland
- Bruggen in Boechout
- Hapart in den Boshoek
- Energiewagen

Werden vroeger meer de plaatselijke Boshoeker- en Boechoutse problemen behandeld, dan hekelde men later veel meer nationale en brede massa bereikende problemen en toestanden.
De stoet raakte steeds meer en meer bekend
en steeds meer en meer volk kwam die junizondag naar de Boshoek afgezakt.

Tweeënvijftig jaar geleden kreeg men een eerste gemeentelijk budget ter beschikking. 
Dat heet: subsidie. De som was 75 frank (ongeveer 1,85 euro).  Dat was nog wel niet voor de Narrenstoet maar wel voor het feestcomité dat ondermeer verantwoordelijk was voor de toenmalige Boshoekkermis.
Nu krijgt het comité (de huidige vzw) een grote financiële en materiele steun van het gemeentebestuur

Op 10 februari 1977 werd een vzw opgericht: Narrenklub vzw.